Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2019

begformore
0759 7340 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
begformore
Dlaczego raniłem, kiedy kochać Cię chciałem?
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
begformore
7447 367f 500
I każdemu z nas po przyjacielu z zupy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
begformore
7431 0397
me
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
8240 596a 500
Reposted fromowca owca
begformore
8133 625b 500
Reposted fromfungi fungi viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
begformore
7433 1ece
Reposted frompunisher punisher viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
6692 723e 500
begformore
9124 fbb7
Reposted fromowca owca
begformore
9239 21b3 500
Reposted fromowca owca
begformore
9284 ce27 500
Reposted fromowca owca
begformore
9367 fe5b 500
Reposted fromowca owca
begformore
9368 ff30 500
Reposted fromowca owca
begformore
9759 d25e 500
Reposted fromowca owca
begformore
5281 0ff0
the OFF switch in the nose
begformore
9153 365d
Reposted fromkogs kogs viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
1892 00b4 500
Reposted frompunisher punisher viazombiekrasko zombiekrasko

September 18 2019

begformore
begformore
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl