Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

begformore
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
begformore
Reposted fromgruetze gruetze viametafnord metafnord

November 04 2017

begformore
0121 e7b1 500
begformore
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
4703 5266
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
begformore
begformore
begformore
Reposted fromtfu tfu viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
begformore
Reposted fromgruetze gruetze viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
begformore
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaowca owca
begformore
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
begformore
Nie rozpinaj tak powoli guzików mojej koszuli. Nie wkładaj mi rąk pod sukienkę sięgając, aż do brzucha. Nie zrywaj ze mnie bielizny, nie wyszarpuj mnie z objęć zbyt już grubych na tę pogodę swetrów. Z milczenia, nie z ubrań, mnie rozbierz. Rozepnij wszystkie niedomówienia, które po samą szyję, każdego ranka zbyt starannie zapinam. Wstyd przez głowę mi ściągnij. Zsuń z mych bioder strach. Rozrzuć to wszystko na podłodze i kopnij w kąt byśmy nie potykały się o te złośliwości nigdy więcej. Połóż mnie na łóżku i delikatnie otul pewnością. Nie poganiając, leż ze mną tak długo, aż nabiorę jej na tyle by uwierzyć, że nie znikniesz. Będę ci mówiła wtedy raz po raz, że przecież wszyscy znikają. A ty miej cierpliwość do mych lęków.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac

October 23 2017

begformore
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak vianefretete23 nefretete23
begformore
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska, Trans
begformore
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viafrenulum frenulum
begformore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl