Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2020

begformore
4414 9844
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka
begformore
begformore
8036 3746 500
Reposted fromowca owca
begformore
8045 fde6 500
Reposted fromowca owca
begformore
8056 365f 500
Reposted fromowca owca
begformore
8057 830c 500
Reposted fromowca owca
begformore
8058 37cb 500
Reposted fromowca owca
begformore
8059 a256 500
Reposted fromowca owca
begformore
8063 e249 500
Reposted fromowca owca
begformore
8064 55b2 500
Reposted fromowca owca
begformore
8069 ad9b 500
Reposted fromowca owca
begformore
8070 2cf6 500
Reposted fromowca owca

January 10 2020

Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamononok mononok
begformore
5614 62d1 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamononok mononok
begformore
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamononok mononok
begformore
0152 51c5 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamononok mononok

January 09 2020

begformore
4131 a898 500
Reposted fromxanth xanth viasoundaddicted soundaddicted
begformore
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaownstyle ownstyle
begformore
nie mogę się Ciebie doczekać
Reposted fromdjLangley djLangley viajustonebullet justonebullet
begformore
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl