Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

begformore
1950 7516
Reposted fromowca owca
begformore
1872 0e76
Reposted fromowca owca
begformore
4581 abc3 500
Reposted fromowca owca
begformore
5265 bdd6 500
Reposted fromowca owca
begformore
5779 b1d0
Reposted fromowca owca
begformore
5950 8855 500
Reposted fromowca owca
begformore
6107 e2c1 500
Reposted fromowca owca
begformore
6191 6360 500
Reposted fromowca owca

February 25 2020

begformore
3887 3c76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

February 24 2020

begformore
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viatrustno1 trustno1
begformore
9097 c563 500
yung_zbych
Reposted fromniggertits niggertits viaanabee anabee
begformore
8181 f8f7 500
Reposted frompiehus piehus viaanabee anabee
begformore
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
begformore
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
begformore
-Ty mnie chyba nienawidzisz.
-za mało powiedziane.
- to jakie słowo będzie właściwe?
- ożeniłbym się z Tobą i męczył Cię do końca życia.
— rozmowy nocą
Reposted fromwyimaginowana wyimaginowana viarhubarbrr rhubarbrr

February 23 2020

begformore
0804 959a 500
Reposted fromxawery xawery viafreeway freeway
begformore
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaanakarenina anakarenina
begformore
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viatrue-love true-love
begformore
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromforgivness forgivness viafreeway freeway
begformore
2504 6ba3
Reposted fromviolator violator viafrique frique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl