Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2020

begformore
7687 18f8 500
Reposted frompunisher punisher viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
7510 d190
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamaybeyou maybeyou

February 29 2020

begformore
6763 a9ad 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
6536 2276 500
Reposted fromyikes yikes viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
1364 8e88 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaober ober
8249 8682
Reposted fromamatore amatore viamaybeyou maybeyou
begformore
begformore
4130 6404
Reposted fromlenka024 lenka024 viamaybeyou maybeyou
begformore
0790 03c5 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamaybeyou maybeyou

February 28 2020

begformore
9941 da31 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakaesekuchen kaesekuchen
begformore
0505 0c6c 500
Reposted fromZircon Zircon viachowchow chowchow
begformore
3200 95a7 500
Reposted fromZircon Zircon

February 27 2020

begformore
8143 588b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamononok mononok
begformore
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialoveinadream loveinadream
begformore
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak vialoveinadream loveinadream
begformore
0794 1781 500
Reposted frompiehus piehus vialoveinadream loveinadream
begformore
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka""
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialoveinadream loveinadream
begformore
9294 ddae 500
Reposted fromowca owca
begformore
9325 4aea 500
Reposted fromowca owca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl